Výstavní třídy

   Přihlášená morčata na výstavu  musíme správně rozřadit do tříd, neboli věkových skupin, kam nám dané morče svým věkem ke dni pořádání výstavy spadá. Obecně se dá říci, že spolu ve skupinách soutěží "miminka, dorost a dospěláci".
 
BABY:
 do pátého měsíce věku, minimální váha 500g ( u bezsrstých morčat od 400g, u obřích cuy morčat od 700g)
 
JUNIOR:
 od pátého do devátého měsíce věku (u obřích cuy morčat s minimální váhou 1000g)
 
ADULT:
 od devátého měsíce věku (u obřích cuy morčat s minimální váhou 1800g)