Morče ŠAMPION

Morčátka, která dlouhodobě na výstavách prokáží své kvality mohou zjískat tituly morče šampion. 

Ocenění lze udělit morčátkům hodnoceným ve standardu A a B.
Kartičky jsou nazývány: Potvrzení o získání čekatelství šampiona.
 
Pravidla pro ocenění titulem:
- na každé výstavě (domácí i zahraniční), kde morče získá více jak 96 bodů včetně, je udělena kartička "morče čekatel"
- na výstavě, kde je posuzování slovní, odpovdá celkové bodové hodnocení známce HV (hervorragend) nebo V
- při posuzování podle evropského standardu se  "morče čekatel" získá při zisku nejméně 95 bodů což odpovídá hodnocení HV (hervorragend)
- kartičky jsou předávány přímo na výstavě, tam kde to není možné, jsou následně zasílány poštou
- v zájmu majitele je si vydání potvrzení čekatelství hlídat. V případě že kartičku neobdrží při nejbližší akci zkontaktuje posuzovatele s žádostí o vydání kartičky (je třeba doložit bodové hodnocení originálem posuzovacího lístku).
- při ztrátě kartičky je možné vydat duplikát za poplatek 50Kč. Majitel morčete musí doložit originál posuzovacího lístku. Žádost s originálem posuzovacího lístku a poplatkem se předá posuzovateli, nebo členu ÚOK, který zajistí vydání duplikátu kartičky.
- u zahraničních výstav je nutné předložit originál posuzovacího lístku českému posuzovateli, který rozhodne o udělení kartičky čekatele
- kartičky čekatele a titul nejsou časově omezeny a jsou udělovány a platné po celý život morčete
- kartičky čekatele jsou přenosné na jiného majitele (doporučujeme) při prodeji morčete předat kartičky "morče čekatel"
- titul není udělován automaticky, po získání potřebného počtu kartiček je nutné je zaslat na adresu uvedenou na kartičkách, majitel následně obdrží ocenění
- majitel morčete, který o získání titulu pro své vystavované morče usiluje nemusí být jeho chovatelem (morče může pocházet z jiné CHS, nebo z importu)
- získaný titul může majitel vyznačit v průkazu původu oceněného morčete a v průkazech původu potomků ve výpisu předků poznámkou "ŠAMPION", "GRANDŠAMPION", INTERŠAMPION"
- kartičky "morče čekatel" mohou být použity pouze pro žádost typu šampionátu. Odeslané karitčky se žádotí udělní šampionátu jsou nevratné a pozbývají platnosti
- při ocenění morčete některým z titulů je na titul zapsán aktuální majitel morčete, změna majitele se na titulu neprovádí
- při vydání titulů je ověřována platnost kartiček "morče čekatel" aby nedocházelo k vícenásobnému použití kartiček, apod.
- morče musí být registrované, evidované v plemené klize morčat ČR
 
TITUL "MORČE ŠAMPION ČESKÉ REPUBLIKY"
- je zapotřebí nejméně 5 kartiček "morče čekatel", nejméně 3 kartičky musí být z výstavy pořádané v ČR 
- kartičky musí být nejméně od 2 různých posuzovatelů
 
TITUL "MORČE GRANDŠAMPION"
- je zapotřebí získání titulu "morče šampion"
- je zapotřebí nejméně 5 kartiček "morče čekatel"
- kartičky musí být nejméně od 2 různých posuzovatelů
- zaslání kopie titulu morče šampion společně s kartičkami
 
TITUL "MORČE INTERŠAMPION"
- je zapotřebí nejméně 5 kartiček, přičemž nejméně 3 musí být ze zahraniční výstavy, od nejméně 2 různých posuzovatelů